Regulamin

 

 1. WARUNKI OGÓLNE

1.1 Regulamin nabiera mocy prawnej i obowiązuje Klientów od dnia 10.10.2012 r. włącznie.
1.2 Creoline oferuje sprzedaż produktów tekstylnych oraz gadżetów reklamowych z własnym nadrukiem

1.3 Sprzedaż wysyłkowa prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku zamówień zagranicznych wymagany jest wcześniejszy kontakt mailowy.

1.4 Opisy produktów pochodzą głównie ze stron internetowych producentów oraz dystrybutorów wprowadzających do obrotu oferowane towary.

1.5 Wszystkie ceny podane w aukcjach są cenami brutto i wyrażone są w polskich złotych (PLN). 
 
2. ZAMÓWIENIA

2.1 Zamowienie w naszym sklepie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2.2 Zamówienia może dokonać każdy 

2.3 Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT.

2.4 W przypadku kiedy produkt znajduje się na stanie magazynowym Creoline zamówienie realizowane jest do 10 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie firmy lub subkoncie Creoline (PayU).

2.5 W przypadku gdy Creoline nie posiada towaru na magazynie czas realizacji może się wydłużyć do 14 dni roboczych - wynika to z potrzeby produkcji.

2.6 Towar wysyłany jest za pośrednictwem Inpost bądź firmy kurierskiej Fedex oraz DPD według cennika zamieszczonego w serwisie. Koszty wysyłki zawierają zarówno transport, jak i koszty zapakowania i zabezpieczenia przedmiotu sprzedaży. 

2.7 Kupujący zobowiązany jest do opłacenia zamówienia w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia. Po upływie 3 dni zamówienie zostaje anulowane.

2.8 Nadruk / zdobienie zawsze wykonywane jest na specjalne zamówienie Kupującego, zgodnie z podanymi przez niego wytycznymi.

2.8 Znakowanie Tampodrukiem w zamówieniach do 500 szt produktu odbywa się przy użyciu białej lub czarnej farby.

2.9 W zamówieniach powyżej 500 szt produktu, można wybrać dowolny kolor znakowania z Paletyu PANTONE SOLID C.

 

3. REKLAMACJE I ZWROTY
3.1 Zgłoszenia reklamacji należy dokonać mailowo na adres: reklamacje@creoline.pl
3.2 Towar reklamowany należy odesłać za pośrednictwem dowolnego przewoźnika
(w zależności od jego gabarytu) do siedziby Creoline wraz z dowodem zakupu.

3.3 Koszt odesłania towaru reklamowanego pokrywa Kupujący. Po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji koszty związane z odesłaniem przedmiotu pokrywa Creoline.

3.4 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji gwarantujemy wymianę towaru w czasie nie dłuższym niż 14 dni oraz zwrot kosztów wysyłki wadliwego towaru.

3.5 W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji koszty odesłania oraz ponownej wysyłki pokrywa Kupujący.

3.6 Zgodnie z art. 10, punktem 3, podpunktem 4 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dn. 2 marca 2000 r. prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.


4. ZAKOŃCZENIE TRANSAKCJI

4.1 W przypadku otrzymania towaru niespełniającego w pełni oczekiwań Kupującego zespół Creoline prosi o kontakt mailowy bądź telefoniczny w celu ustalenia dogodnego rozwiązania dla każdej ze Stron.


Prosimy o przemyślane zakupy!

RODO

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że firma IVEO z siedzibą przy ul. Szkolna 5/12, 38-200 Jasło przetwarza informacje

- pozyskane w drodze indywidualnych działań takich jak: kontakt mailowy z adresem biuro@iveo.pl, biuro@creoline.pl lub rejestrowanie podmiotów zainteresowanych nawiązaniem współpracy poprzez stronę www.creoline.pl (opcja REJESTRACJA) prowadzonych od roku, tworząc bazę danych podmiotów gospodarczych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: IVEO z siedzibą przy ul. Szkolna 5/2 , 38-200 w Jasło

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Szkolna 5/2 , 38-200 Jasło lub email: mailto: biuro@iveo.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

3. Administrator wykorzystuje Państwa dane wyłącznie do przeprowadzania kampanii reklamowych swoich produktów  i nie udostępnia ich innym osobom trzecim.

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne wskazane w pkt. 13 poniżej.

5. Państwa  dane osobowe będą przez firmę IVEO przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa w pkt. 4 powyżej.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
- kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@iveo.pl
- kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Szkolna 5/2 , 38-200 Jasło

7. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane poprzez podanie ich w trakcie rejestracji w sklepie www.creoline.pl lub emailingowych zapytań, oraz w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej.

8. IVEO  może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

Z poważaniem,
Grupa Reklamowa IVEO

DotPay, PayPal, VISA, Mastercard
realizacja: Indemi
Pozycjonowanie i optymalizacja: Interface Poland